Een-op-een opstellingen

Met 1-op-1 opstellingen kunnen we  jouw patroon, klacht of ziekte opstellen en bekijken. Door een andere positie in te nemen verandert je blik, ervaar je een ander gevoel. Wat past bij jou? Hoe kun jij een andere keuze maken en je patroon doorbreken, waarna je vrijer, krachtiger en gelukkiger in je leven komt te staan. 

Een 1-op-1 opstelling geeft je dus zicht op een situatie, door er letterlijk van verschillende kanten naar te kijken. 

Stel je worstelt ergens mee. Dat kan op allerlei gebied zijn. Bijvoorbeeld je krijgt een bepaald project niet van de grond, een collega sluit je buiten, je hebt onenigheid met een familielid. Om de relevante feiten in de concrete situatie te verzamelen voer ik een kort gesprek met je. Vervolgens bepalen we wie of wat er opgesteld gaat worden. Voor de 1-op-1 opstelling maak ik gebruik van een tafelmodel whiteboard en houten figuren. Ik vraag je een houten figuur voor jezelf te kiezen en een houten figuur voor iedere andere op te stellen persoon of situatie. Je plaatst deze figuren op het whiteboard en met een zwarte stift teken je bij elk figuur een neus zodat duidelijk is wat de kijkrichting van een ieder is. Op deze manier visualiseer je hoe de situatie voor jou nu is. We kijken hiernaar en ik stel vragen, pleeg de nodige interventies waarbij jij vooral je ‘eigen’ figuur in de gaten houdt en ik aandacht geef aan de overige opgestelde personen of situaties.. We werken zo toe naar het moment van inzicht en ronden de opstelling af.


Wil je dit ook wel eens ervaren? Bel me voor een afspraak!