Over mij


Stress counseler | briskwalk trainer | vitaliteitscoach | rouw-en verliesconsulent

Introductie
Doortastend als onderneemster liep ik tegen fysieke beperkingen aan. Doorgaan, oplossingen zoeken en vinden, echt in beweging blijven is en was mijn motto. Er is een maar.. Vergeet niet te genieten, te ontspannen en naar de waarschuwingssignalen van je lichaam te luisteren. Dat is soms een struikelblok in het dagelijkse leven. Uit ervaring weet ik hoe fijn het kan zijn even te sparren, je hart te luchten bij een niet betrokkene, en wie weet dan zelf te lachen om je situatie.

Mijn passie is jou laten ervaren hoe het kan voelen om in beweging te komen , vooruit te kijken, en door oefeningen anders te kijken, voelen en gedragen.

Mijn rol als coach:
Als beweeg-, rouw, en vitaliteitscoach ga ik op zoek naar de vraag achter de vraag.

Deze tijd geeft veel personen het gevoel in een rouwproces te zijn beland.

Het verlies van een externe werkplek, sociale contacten, stress-release via sport zet een leven op de kop.

Niets is meer wat het was. Het wordt tijd voor een Walk-to-Talk.

 

Als wandelcoach neem ik een coachee mee naar buiten en heb volledige aandacht voor haar.

Terwijl we samen wandelen nemen we automatisch hetzelfde ritme aan. Deze gezamenlijke tred beïnvloedt de mentale ervaring, synchroon bewegen leidt tot aansluiting en verbondenheid. Als coach kan ik dit gegeven gebruiken als gespreksbasis en het is een feit dat gesprekken makkelijker verlopen wanneer je samen dezelfde kant op kijkt. Ik stimuleer bewust de zintuigen en ook de ‘geluks’ hormonen' worden geactiveerd door wandelen en energizers, bewust ademhalen. Ruimte voor een gesprek waarbij ik door een objectieve, positieve vraagstelling de coachee uitnodig tot inzichten en vooruitzichten te komen. 

Ik streef er na dat de coachee na een sessie een gevoel van wel-zijn ervaart. 

 

Als  Brisk Walking trainer streef ik hetzelfde doel na. De nadruk ligt echter op een meer actievere vooruitgang. 

Als cooling-down geef ik een combinatie van yoga- en mindfulness oefeningen. 

Met een ontspannen lijf en leeg hoofd gaan de deelnemers naar huis.

 

Bij slecht weer of op verzoek van de coachee voorzie ik in een prettige locatie om elkaar te ontmoeten. In een sfeervolle setting maak ik naast gespreksvoering ook gebruik van creatieve oefeningen en opstellingen. Tijdens een ‘1-op-1 opstelling’ wordt voor de coachee duidelijk welke rol zij inneemt in haar systeem. 

We zijn allemaal onderdeel van diverse ‘systemen’ zoals familie, werk, vriendengroep. Vaak zijn we ons niet bewust van ons aandeel daarin. Door het fysiek neerzetten van pionnen in de plaats van personen zien we hoe we ons manifesteren; welke gedachten en aannames er zijn.
Als coach stimuleer ik de coachee andere kanten van ‘het levensverhaal’ te zien door o.a. een andere plek in te nemen. 

Dit kan een andere gedachte, gevoel, emotie èn gedrag tot gevolg hebben. Met een opstelling werken we toekomstgericht 


Gecertificeerde Opleidingen


Rouw-en Verliescoach/ post Covid Coach

2021 A Plus opleidingen
Studierichting begeleiding/inzicht


Opleiding tot coach 

2021-2022 Windesheim

Begeleider Organisatie Familie Opstellingen 

2019-2020 Coach-Inn
Studierichting Begeleider Organisatie-Familie-opstellingen.
1-op-1 opstellingen

Leefstijlcoach

2016-2019 Sonnevelt & A Plus opleidingen
Studierichting begeleiding/inzicht/oplossing stress/positieve psychologie/beweging


Daaronder vallen de opleidingen en verdiepingstrajecten:

  • Stress counselor 
  • Mental Coach
  • Slaapcoaching
  • Vrouw en Hormonen
  • Beweegconsulent
  • Brisk Walking trainer


Kennismaken

Mijn eerste coach-ervaring heb ik opgedaan tijdens een jaarprogramma Top-Coach.

Dit was in de tijd van vuurlopen, Tjakka en inspirerende kreten. 

Ervaringen die me de bewustwording gaven dat je jezelf en pijn kunt uitschakelen en transformeren door gedachtekracht.

In de rol van mede-eigenaar van ons familiebedrijf (technisch/waterstof) kwam ik erachter dat jezelf  ‘uitzetten’ op de lange termijn geen oplossing is.

Als een vorm van zelf-management ben ik in 2016 bij A Plus opleidingen begonnen aan de opleiding Stress-counselor. Diverse opleidingen later mocht ik het certificaat Vitaliteitscoach en in 2020 beweegconsulent en Brisk Walk trainer in ontvangst nemen. 

Sinds 2012 ben Soroptimist. Een internationale vrouwenorganisatie die de positieverbetering van vrouwen en kinderen nastreeft. In die hoedanigheid heb ik diverse plaatselijke en landelijke functies vervult; voorzitter, presentator, workshop begeleider en mentor van enkele clubs met doorstart-problematiek. Mijn ervaring als verbinder, inspirator, toehoorder en snel en praktisch denker gebruik ik tijdens 1-op-1 opstellingen en wandelsessies. 

De positie als partner van en/of problematiek als vrouwelijk onderneemster heeft geleid tot mijn huidige motto:

In beweging blijven, fysiek en mentaal leidt tot een S.M.I.L.E. (Steeds Meer Individuele Levens-Energie).

 

Mijn werkveld.

Mijn werkveld is beweeg, rouw-, en vitaliteitscoaching; update een certificaat voor Covid-coach.

Manifesterend als beweegconsulent en coach (gids) neem ik mijn relaties mee naar buiten. Buiten hun comfortzone van gewoon voortbewegen naar aandachtig aanwezig zijn in het hier-en-nu. Wandel-coaching met een tikje mindfulness, ademhalingstechnieken eventueel gecombineerd met systemisch werk.  

Een holistische benadering afgestemd op de vraagsteller en haar mogelijkheden om positief vooruit te kijken.
Dit kan individueel of groeps-gewijs plaatsvinden.

 

 

Thematiek-leergebieden.

Beweging-Brisk Walking, Covid-Coach, Rouw-en Verlies, Ademtechniek, Systemisch werk (1-op-1 opstellingen).